Vidas 1 - versjon 2

Capítulo 18: América Latina

kap 18, åpning

Kapittel 18 handler om Latin-Amerika. Latin-Amerika består av 21 land og det bor mer enn 350 millioner mennesker på dette kontinentet.  Du får innblikk i latinamerikansk geografi, historie, matvaner og språk. Og også kulturtemaer som musikk, litteratur, kunst og fotball.

I tekstene på side 196 får du vite mer om tre ulike musikkstiler; tango, salsa og andinsk musikk.

Cappelen Damm