Vidas 1 - versjon 2

Capítulo 12: Tiempo libre

kap 12, åpning

Kapittel 12 handler om fritidsaktiviteter. Her skal du fylle ut et spørreskjema om hva du liker å gjøre i fritiden din. Det er også en tekst om guttene i bandet Paranoia der de forteller hva de har gjort i helgen.

I kapittel 12 lærer du vokabular knyttet til fritidsaktiviteter slik at du kan spørre og fortelle om fritid. Du vil også lære å spørre og fortelle om hva du har gjort. For å kunne det, må du lære verbformen perfektum (jeg har spist, vi har danset osv.)

Perfektum er grammatikktema for kapittel 12.

 

Cappelen Damm