Vidas 1 - versjon 2

Capítulo 9: Mi comida favorita

åpningsbilde kap 9

Kapittel 9 handler om mat. Her lærer du ord for ulike matretter og du lærer deg hvordan du kan handle mat og spørre om priser. For å snakke om mat er det lurt å kunne verbet gustar som betyr å like. Du skal trene på å fortelle om hva du liker og hva du ikke liker og kunne spørre andre om det samme. I kapittel 10 lærer du hva fargene heter og du skal også lære deg å regne på spansk. Tekstene Comer en España og Además forteller deg om matvaner i Spania. Kanskje er disse noe annerledes enn du er vant til.

Grammatikktemaer for dette kapitlet er:

  • diftongerende verb: e>ie og o>ue
  • verbet gustar
Cappelen Damm