Vidas 1 - versjon 2

Capítulo 4: ¿Cómo te llamas?

åpning

I kapittel 4 møter du rockebandet Paranoia fra Barcelona. Her kan du lese et intervju med bandmedlemmene Javier, Manu, Rachid og David. Intervjuet foregår i favorittbaren El Gato Negro. Javier og David er fra Barcelona, mens Manu er fra Málaga og Rachid fra Marokko. De synger både på spansk og på katalansk.

I kapittel 4 lærer du å spørre og fortelle om navn og du lærer verbet llamarse i entall. Du lærer også forskjellen på formell og uformell tale og preposisjonene de, en og con. I tillegg skal du lære deg aksenttegn og hvor du legger trykket i uttalen av en del spansk ord.

 

 

Cappelen Damm