Vidas 1 - versjon 2

Capítulo 3: ¿Qué haces?

3. skyer

I kapittel 3 lærer du å spørre og fortelle om hva ting er eller betyr og hva folk gjør. Du lærer mange nye ord som du trenger for å fortelle hva du har rundt deg i klasserommet og ord knyttet til yrker.

I kapittel 3 lærer du hvordan du bøyer substantiv i kjønn og tall. Du lærer også bestemte og ubestemte artikler. For å kunne stille spørsmål, lærer du spørreordet qué. Verbet hacer (å gjøre) og å telle til ti på spansk blir også gjennomgått i dette kapitlet.

Cappelen Damm