Vidas 1 - versjon 2

Capítulo 2: ¿Hablas español?

Sevilla åpning

I kapittel 2 møter du Eva som er fra Norge men som bor i Sevilla for å lære seg spansk.

I kapittel 2 lærer du å spørre og fortelle om språk du snakker og om hvor du bor. Du vil også finne stoff om byen Sevilla.

Du vil i dette kapitlet lære deg personlige pronomen, å bøye regelrette verb, stille spørsmål med ordet dónde og hvordan du lager nektende setninger.

 

Cappelen Damm