Vidas 1 - versjon 2

Mini-grammatikk

Verb

 • Diftongerende verb
 • Framtid på spansk
 • Presens hacer
 • Presens perfektum
 • Presens perfektum: uregelrett bøyning av partisippet
 • Presens regelrette verb
 • Presens verbet ser i entall
 • Refleksive verb
 • Ser eller estar?
 • Tener que + infinitiv
 • Verb for å uttrykke plikt og lyst
 • Verb med vokalskifte
 • Verbene ir og venir
 • Verbet dar – å gi
 • Verbet doler – å gjøre vondt
 • Verbet estar
 • Verbet gustar
 • Verbet hay
 • Verbet jugar
 • Verbet llamarse i presens
 • Verbet tener i presens

Aksenter

 • Aksenter

Artikler

 • Bestemte og ubestemte artikler

Nektelse

 • Nektelse

Preposisjon

 • De ved mengdeord
 • Preposisjonen a
 • Preposisjonen de
 • Preposisjonen en
 • Preposisjoner: de, en og con

Pronomen

 • Høflig tiltale
 • Personlige pronomen - subjektsform

Spørreord

 • Spørreord: dónde
 • Spørreord: dónde, qué, cómo, cuántos, cuál, por qué
 • Spørreord: qué
 • Spørreord: quién og de dónde

Substantiv

 • Substantiv - tall og kjønn

Tallord

 • Tallord 1 - 10
 • Tallord 11- 100

Uttale

 • Uttaleregler - alfabetet
 • Uttaleregler - en oversikt

Eiendomsord

 • Eiendomsord

Pekeord

 • Pekeord

Adjektiv

 • Adjektiv
 • Adjektivets plassering
 • Elativ
 • Gradbøyning av adjektiv

Direkte objekt

 • Direkte objektsform
 • Plassering av objektspronomen

Været

 • Uttrykk knyttet til været

Indirekte objekt

 • Indirekte objektsform

Bindeord

 • Bindeord (konjunksjoner og subjunksjoner)
Cappelen Damm